Over ons
Home
Referenties
Garanties
Onze ingrepen
Prijslijst
Uw afspraak
E-consult
De geheimen van de Plastische Chirurgie ontrafeld

Beste toekomstige patiënten. Mijn naam is dr. De Taddeo. Ik ben een plastisch chirurg met vele jaren werkervaring in Parijs. Maar ook in Londen en Brussel. Vandaag de dag heb ik mij toegelegd op de plastische chirurgie. Door de jaren heen heb ik kennis verworven die heel bruikbaar is voor patiënten die esthetische chirurgie overwegen. Deze informatie breng ik u in het volgende verslag dat ik de geheimen van de plastische chirurgie noem.

Waarom? Vraagt u zich af. Wel omdat er heel veel misverstanden zijn rond plastische chirurgie in het algemeen en door al deze verkeerde informatie zijn we gedwongen om heel veel tijd te nemen om aan de patiënten die ons bezoeken telkens weer uit te leggen wat de waarheid en de betrouwbaarheden zijn omtrent plastische chirurgie. Wat is mogelijk en wat niet? Alles : van de prijs tot de mogelijke risico’s. Al deze geheimen worden hieronder besproken. Zo omdat we dit verslag niet te rekken, maken we 7 kleine hoofdstukken.

Deel 1

Laten we er zeker van zijn dat we over hetzelfde praten.

Wat is plastische chirurgie? Niettegenstaande hetgeen u gezien hebt op televisie is plastische chirurgie geen magische chirurgie! Het is een chirurgische procedure waargemaakt door een chirurgisch specialist, met de bedoeling om er jeugdiger en normaler uit te zien.

Wat is nu het verschil tussen plastische chirurgie en esthetische en cosmetische chirurgie? Er is een enorm verschil. Plastische chirurgie is een specialiteit in de chirurgie. Esthetischn cosmetische chirurgie zijn een subspecialiteit van de plastische chirurgie. Laat me dit punt verder verklaren.

Plastische chirurgie laat zich in met het herstellen en streven naar een normaal uiterlijk na : geboorteafwijkingen, erfelijke ziektes, kanker en andere chirurgische behandelingen, brandwonden, accidenten, zelfverminking, gevolgen van vervroegd verouderen of extreme gewichtsveranderingen.

Niemand ondergaat vrijwillig een plastische ingreep. Het zijn allemaal medisch aangewezen procedures gedekt door de verzekering op medische grond.

Dit is heel verschillend van esthetische of cosmetische chirurgie.

Esthetische of cosmetische chirurgie houdt zich bezig met het verbeteren van het uiterlijk. Veranderingen die te wijten zijn aan het normale verouderingsproces : geboorte van een baby of abnormale vetopstapeling gaan wij aanpakken en verbeteren met als doel een normaal of een nog mooier uiterlijk te verkrijgen.

Het focuspunt van esthetische chirurgie is ‘schoonheid’! Geen van deze chirurgische procedures zijn medisch aanbevolen en worden daardoor niet gedekt door de verzekering. Alle patiënten ondergaan deze ingrepen vrijwillig en betalen ervoor zonder tussenkomst.

Je mag een optimaal resultaat verwachten van een esthetische ingreep omdat deze compleet vrij is en het is dan ook de verplichting van de chirurg om te maken dat je het beste resultaat krijgt!

Hierbij eindigt deel 1. In de volgende uiteenzetting zal je ontdekken wie gequalifieerd is om een esthetische ingreep te doen.

Deel 2

Ik overweeg esthetische chirurgie maar ik weet niet goed.

Wie kan esthetische chirurgie uitvoeren? Beide, plastische chirurgie en esthetische chirurgie zijn brede domeinen in chirurgie. Er zijn heel weinig chirurgen op de wereld die bekwaam zijn om alles te doen in beide domeinen en ieder geval in elk domein. Volgens mij , bestaan er zelfs geen.

De sleutel naar een goed resultaat in esthetische chirurgie is er zeker van zijn dat uw chirurg gequalifieerd is in uw specifiek geval. Doet er niet toe wat zijn specialiteit is.

Super-sub-specialisatie is de beste garantie voor goede resultaten in de esthetische chirurgie.

Er bestaan heel veel chirurgen in heel veel verschillende specialiteiten die esthetische chirurgie praktiseren. Gelukkig zijn de meesten onder hen heel goed. Plastische chirurgie heeft altijd de beste chirurgen, technieken, uitrusting en materiaal gestolen van andere chirurgische domeinen.

Dit is een andere reden waarom plastische chirurgie zo populair wordt. We bezitten de beste chirurgen.

Maar onafhankelijk van wat de specialiteiten zijn, men kan niet altijd goed zijn in alles! Facelifts, neuscorrecties, borstvergrotingen, vibro-liposculptuurs, enz… . Maar het is eenvoudig te weten dat bijna iedere chirurg heel goed kan worden in een of ander domein door zelftraining en ervaring.

Als een chirurg niet minstens 1 ingreep per week doet die overeenstemt met uw typisch geval, dan is het ook heel moeilijk te voorspellen wat de resultaten zullen zijn.

Aan de andere kant, als een chirurg 200 à 300 identieke gevallen per jaar behandelt kan je veilig voorspellen met bijna 100% zekerheid dat uw geval goed zal zijn. Ervaring is het grootste geheim! Zoals we in het frans zeggen ‘ het beheersen komt door de praktijk!’

Hoe kiezen we nu een esthetisch chirurg? De beste manier is een vriend of familielid te vragen die zelf esthetische chirurgie ondergaan heeft. Bezoek dan hun chirurgen en bespreek uw geval. Indien de chirurg het geval zelf niet kan behandelen dan zal hij je meestal doorverwijzen naar een andere die het wel kan. Als je nu echter niemand kent, kijk dan voor reclame in de Gouden Gids of op het internet. Het merendeel van de plastische chirurgen zijn zeer toegewijde personen die houden van wat ze doen en wat ze doen maakt hen ook gelukkig. Ze zullen hun reputaties niet op het spel zetten om nog een ingreep meer te doen.

Om het even wat je doet, vraag het niet aan je huisdokter. In 99% van de gevallen zullen ze je zeggen dat je geen esthetische chirurgie nodig hebt en dat het bovendien gevaarlijk is. Medische dokters staan bekend voor hun misgenoegen t.o.v. plastische chirurgen en dat meestal tot op het moment dat zij of iemand van hun familie het nodig heeft. Dan zijn zij de eerste om ernaar te vragen en dit tegen een hele voordelige prijs.

Hier beëindigen we deel 2. In de komende uiteenzetting zal je ontdekken wie beslist of je al dan niet chirurgie nodig hebt.

Deel 3

ik denk dat ik esthetische chirurgie nodig heb, maar

Wie beslist nu of ik esthetische chirurgie nodig heb? Alleen jij kan dat!

Esthetische chirurgie is de enige chirurgie waar de patiënt zelf beslist. In alle andere gevallen van chirurgie heeft de patiënt meestal geen keuze waar en wanneer en met wie…

In de esthetische chirurgie is de patiënt zelf de koning of meestal de koningin. Enkel jij kan beslissen of je echt een neuscorrectie, een facelift of enige andere esthetische chirurgie nodig hebt. De chirurg kan enkel advies geven over welke procedure de beste is voor u en in sommige gevallen zal hij ook een ingreep weigeren als deze niet aanbevolen is. Maar de finale beslissing behoort enkel aan de patiënt zelf toe.

Is esthetische chirurgie nu veilig? Ja! Ondanks de horrorverhalen die je leest in de nieuwsbladen is esthetische chirurgie de veiligste chirurgie in de wereld. Waarom? Omdat het alleen op gezonde patiënten wordt uitgevoerd en in de beste omstandigheden, heeft esthetische chirurgie een hele lage complicatiegraad. Alle andere chirurgische ingrepen zijn meer risicovol dan esthetische chirurgie. Waarom? Omdat deze worden uitgevoerd op zieke patiënten onder niet normale omstandigheden.

Waar zou esthetische chirurgie moeten uitgevoerd worden? Klinieken zijn plaatsen voor zieke mensen, maar niet voor esthetische chirurgie. Wanneer moderne plastische chirurgie voor het eerst werd uitgevoerd werd het gerealiseerd in tent hospitalen. Vandaag de dag hebben we privé klinieken die in staat zijn om de meeste chirurgische esthetische ingrepen uit te voeren zonder extra dure infrastructuur en die even veilig zijn.

Welk type verdoving is nu best?

Het merendeel van de ingrepen worden uitgevoerd onder twilight anestesie. Dit is een techniek die de patiënten in sedatie houdt en pijn vermijd en de patient ademt nog steeds zonder hulp van buitenaf.

Het laat pijnloze en sneller herstelbare chirurgie toe. Maar toch vragen de grotere en langere ingrepen nog steeds algemene verdoving. De eindbeslissing hangt af van uw individueel geval, van jou, de dokter en de anesthesist.

Is esthetische chirurgie pijnlijk?

Iedere reactie op chirurgie is verschillend. Pijn is een heel subjectieve reactie op de stimulatoren. Wat voor de ene een grote pijn is, kan voor de andere slechts een ongemak zijn. Het enige wat ik je wel kan beloven, is dat de ingreep zelf helemaal niet pijnlijk is en dat je in de postoperatieve periode medicatie zal toegediend krijgen om de pijn zo te verzachten dat deze goed te verdragen is.

Dit is het einde van deel 3. De volgende uiteenzetting zal gaan over hoe een goede prijs te krijgen voor plastische chirurgie.

Deel 4

ik wil en heb esthetische chirurgie nodig, maar

Is esthetische chirurgie duur?

Het is vast en zeker niet goedkoop maar wanneer men die vergelijkt met een overzeese vakantie of met de prijs van een tandheelkundige ingreep dan is esthetische chirurgie zeker betaalbaar.

Bijvoorbeeld een neuscorrectie kan minder dan 1650 € kosten of een borstvergroting minder dan 2700 € maar dit kan het eigenbeeld van iemand veranderen voor de rest van het leven.

Wie kan een prijs zetten op geluk? En misschien is het tegenovergestelde nog meer belangrijk. Hoeveel kost afzien door een lelijk gezicht of lichaam nu? Dit is de belangrijkste reden waarom esthetische chirurgie alleen kan beslist worden door de patiënt zelf.

Moet ik betalen voor een eerste consultatie? Iedere chirurg heeft zijn of haar eigen beleid. Ik laat mijn patiënten een klein bedrag betalen om de kosten van een eerste consultatie te dekken. Ik doe dit voor meerdere redens. Ten eerste, er wordt van nature uit niets voor niets weggegeven.

Ten tweede men moet altijd betalen voor de kosten van de chirurg. Als u niet betaalt dan moet iemand anders betalen omdat de tijd van een chrirurg beperkt is. Daarom is het enkel fair als iedereen voor zijn eigen consultatie betaalt. Uiteindelijk ondervinden chirurgen alleen profijt wanneer ze opereren en niet wanneer ze consulteren.

Wat zou ik moeten meekrijgen uit een eerste consultatie? Het belangrijkste deel bij een eerste consultatie is de klinische achtergrondgeschiedenis van de patiënt. Deze bepaalt of een ingreep al dan niet kan plaatsvinden. Indien iemand lijdt aan een chronische ziekte of een bepaalde soort medicatie inneemt, moet dit aan je chirurg meegedeeld worden. Enkel als de chirurg door u werd ingelicht over alle medische achtergronden kan hij in alle veiligheid een of andere vorm van chirurgie aanraden. Vervolgens moet men ook een duidelijke verklaring hebben voor het probleem dat moet behandeld worden. Als je daar bent voor de rimpels, of voor hangende borsten of plaatselijke vetophopingen, moet je zeker zijn dat je chirurg begrijpt wat je kan verwachten van de chirurgie. Dat is van uiterst belang want er bestaan rimpels die niet kunnen verwijderd worden, sommige hangborsten die niet kunnen gelift worden zonder littekens, plaatselijk vet dat niet kan worden verwijderd. U moet duidelijk uitleggen aan de chirurg wat je nu juist verwacht van de chirurgie.

U bent niet enkel daar om te luisteren. Het moet ook een dialoog zijn.

Als eenmaal de chirurg je wensen volledig verstaat, is hij bereid om een correcte aanbeveling te maken wat de specifieke behandeling vereist voor uw specifiek geval.

Dan zou hij u moeten informeren over de exacte procedure die je nodig hebt. De nodige voorbereiding, het type en tijd van de ingreep, de herstelperiode en de eventuele risico’s. Hoeveel het zal kosten en de de zorgen nadien.

Als eenmaal de patient en de chirurg over de juiste informatie beschikken, dan pas kan een mooi resultaat verwacht worden.

Het heeft geen nut om de chirurg de grootte van je neus of borsten te laten bepalen omdat het in realiteit de patiënt is die moet leven en gelukkig moet zijn met de resultaten van de ingreep.

Het is me in mijn beginperiode als chirurg al een paar keer overkomen dat ik heel gelukkig was met de resultaten van verschillende gevallen maar de patiënt was niet tevreden! Dit is te wijten aan een gebrek aan communicatie tussen de patiënt en de chirurg voor de ingreep.

Vandaag de dag zorg ik ervoor dat zowel de patiënt als ik het volledig eens zijn over wat kan en wat niet kan verwacht worden van chirurgie alvorens we van start gaan! Valse verwachtingen omtrent het resultaat zijn het grootste probleem na de esthetische ingreep.

Dit is het einde van deel 4. De volgende uiteenzettingen gaan over echt serieuze zaken.

Deel 5

Ik ben overtuigd, maar ......

Welke risico’s zijn er verbonden aan Esthetische Chirurgie? Aan elke chirurgie zijn er risico’s verbonden. Dit is net hetzelfde zoals iedere dag onze laatste kan zijn. Je kan een ongeluk krijgen met de auto, bus, vliegtuig of trein. Elke dag sterven er mensen die gewoonweg de straat oversteken. Aan alles is een risico verbonden ! Zelfs geen chirurgie ondergaan is een risico. Een risico voor uw gemoedstoestand, wat later ook invloed kan hebben op uw fysiek of op uw relaties met anderen.

Het is zo dat bij elke ingreep een team van professionelen aanwezig is die ervoor moet zorgen dat uw gezondheid gevrijwaard wordt. De verpleging, de anesthesist, de assistent en de chirurg. Elkeen moet goed getraind zijn en voldoende ervaring hebben om uw behandeling vlot te laten verlopen.

De meest voorkomende risico’s zijn : pijn of ongemakken, ontsteking, zwellingen, infecties, bloedingen of bloedopstapeling onder de huid, slechte genezing en littekens. Al deze dingen kunnen medisch behandeld worden en soms is het nodig om een correctie uit te voeren.

Er bestaat geen chirurgie zonder risico’s. Chirurgen die nooit complicaties hebben zijn chirurgen die enkel boeken schrijven over chirurgie en die zelf geen chirurgie uitoefenen. Zelfs de beste chirurg heeft wel eens een complicatie.

Hoe weet ik of ik niet teveel betaal? Het prijskaartje van chirurgie verschilt van plaats tot plaats. Ik sta er steeds weer versteld van want we kopen allemaal dezelfde implantaten, dezelfde hechtingen en we gebruiken allemaal hetzelfde materiaal, uitrusting en toebehoren. Toch zijn het andere factoren die de prijs bepalen. Deze factoren zijn : taksen, huurgelden, advertentiekosten, de kliniek, de chirurg, de anesthesist, het gekozen implantaat, de verpleging en de vereiste medicatie, plus de winst die er voor iedereen aan vasthangt.

Wanneer een chirurg in een grote kliniek werkt, dan moet u er rekening mee houden dat grote klinieken veel kosten hebben. Bekende klinieken spenderen grote budgetten aan publiciteit. Velen geven tot 1500 euro per dag uit aan publiciteit. Dat is tot 45.000 euro per maand, en dit tot op zijn minst 10 maand per jaar ! Alles is verrekend in de prijs die u betaalt.

Wanneer u een eerlijke prijs wilt betalen voor een goede en professionele service, met een gepersonaliseerde zorg, dan is de privé praktijk de ideale oplossing. Deze vindt u in de meeste Europese steden. U vindt deze makkelijk via het internet of de gouden gids.

Lang geleden, toen ik als jonge chirurg in een kliniek werkte, toen zei een oudere professor me : behandel elke patient als het ware als uw eigen familie. Mocht u lid zijn van mijn eigen familie, dan zou ik u naar een privé praktijk sturen !

Dit is het einde van Deel 5. In het volgende deel krijgt u nog meer waardevolle informatie.

Deel 6

Mijn buren zeggen dat het elders goedkoper is.

Is het aan te raden om te reizen voor Esthetische Chirurgie?

Wanneer u slechts korte afstanden doet (minder dan 4 uren) met het vliegtuig of met de wagen, is er doorgaans geen probleem.

Een goede planning en een goede communicatie met uw chirurg is van het grootste belang. Aangezien u niet zelf mag rijden na een ingreep dient u ervoor te zorgen dat u met een andere persoon kan terugkeren naar huis.

Rij nooit zelf na een ingreep !

Soms reizen patienten voor een esthetische chirurgie, maar dan enkel uit privé overweging. Dit mag echter niets veranderen aan de indicaties die hierboven zijn weergegeven.

Het is beter om wat tijd te besteden aan het zoeken naar een specialist wat verder bij u uit de buurt, dan een afspraak te maken met een chirurg in de buurt die bijna geen ervaring heeft met uw specifieke noden.

Het is niet aan te raden om een te lange afstand te reizen. Hiervoor is een eenvoudige verklaring. Mocht er zich een complicatie voordoen, dan moet u binnen de kortste keren kunnen terugkeren naar de chirurg die u behandeld heeft.

Normaal gezien zal hij u dan gratis behandelen. Het is echter zo dat wanneer u betaalt voor Esthetische Chirurgie, dat u dan niet enkel betaalt voor de chirurgie, maar ook voor de zorgen achteraf. Dit alles moet in de prijs inbegrepen zijn.

Als u een andere chirurg raadpleegt bij een complicatie, dan is het normaal dat u deze chirurg zal vergoeden voor zijn behandeling. Daarom is het belangrijk om bij eventuele complicaties te kunnen terugkeren naar uw behandelende chirurg.

Dit is het einde van deel 6. In het laatste deel zal u ontdekken waarom Esthetisch chirurgie zo populair geworden is.

Deel 7

Je voelt je pas goed in je vel als je er goed uitziet !

Jaren geleden begon ik gewichtsproblemen te krijgen. Mijn kleding zat te strak en ik had problemen om kleding te vinden waar ik me goed in voelde. Uiteindelijk, na het volgen van verschillende dieten en trainingsprogramma’s, zonder enig succes werd er besloten een ingreep te laten uitvoeren.

Op de afgesproken dag, na onze dagelijkse taak, zei de verpleegster me : “O.K. dokter, nu bent u aan de beurt.” Nadat ik uit de douche kwam stond mijn personeel klaar voor mijn ingreep.

Ik onderging de ingreep, net zoals al onze andere patiënten. Ik verzeker u dat het goed voelt om er goed uit te zien.

Je kan het vergelijken met het gevoel dat je kent wanneer je een mooi pak koopt met mooie schoenen. Je voelt je onmiddellijk beter omdat je weet dat je er beter uitziet.

Beeld je in dat je beseft dat de reden waardoor je je beter voelt niet komt door het feit dat je dure kledij, dure schoenen of dure juwelen draagt, maar gewoon omdat je lichaam er beter uitziet. U bent nog steeds dezelfde persoon als voordien, met dezelfde problemen, maar je lichaam ziet er beter uit. Verbeterd ! Beter dan voordien en beter dan uw leeftijdsgenoten. Zelfs nu, 10 jaar later, zie ik er beter uit en voel ik me beter dan vele van mijn vrienden of collega’s.

Dit is de reden waarom esthetische chirurgie zo populair is. Het bezorgt u een goed gevoel en een betere look !

Laat ons even overlopen wat we de voorbije tijd besproken hebben. Nu zou u goed op de hoogte moeten zijn over het volgende :

Het verschil tussen Plastische en Esthetische chirurgie.

Wie mag Esthetische chirurgie uitoefenen?

Is Esthetische chirurgie veilig?

Is Esthetische chirurgie duur?

Wat zijn de risico’s verbonden aan Esthetische Chirurgie in mijn geval ?

Is het aangeraden om te reizen om Esthetische Chirurgie te laten uitvoeren?

Je goed voelen in je vel is een wonderlijk gevoel !

Er zijn natuurlijk nog veel vragen die kunnen opgelost worden voor uw specifiek geval, maar algemeen beschouwd kan men stellen dat u nu toch beter dan voordien ingelicht bent over de Esthetische chirurgie.

Ik hoop ten stelligste dat dit rapport u geholpen heeft en ik kijk ernaar uit om u binnenkort te mogen ontmoeten in mijn praktijk.

Dr. De Taddeo

 

 
Dossiers
De geheimen onthuld !
Alles over borstvergroting
Alles over facelifts
Alles over liposuctie
 
 
Tarieven
1e Consultatie
 
Bil-implantaten
Borstcorrectie mannen
Borstlift
Borstvergroting
Borstverkleining
Botox
Buikwandcorrectie
Facelift
Kinvergroting
Liposuctie
Littekencorrectie
Lipvergroting
Neuscorrectie
Ooglidcorrectie
Oorcorrectie
Penisverlenging
Rimpelbehandeling
Schaamlipverkleining
Tepelcorrectie
©2004 European Beauty Clinic